produkty

  • Basalt Fibers

    Włókna bazaltowe

    Włókna bazaltowe są włóknami ciągłymi wytworzonymi przez ciągnienie z dużą prędkością blachy przeciekowej ze stopu platynowo-rodowego po stopieniu materiału bazaltowego w temperaturze 1450 ~ 1500 C.
    Jego właściwości znajdują się pomiędzy wysokowytrzymałymi włóknami szklanymi S i bezalkalicznymi włóknami szklanymi E.