produkty

 • Cenosphere (Microsphere)

  Cenosfera (mikrosfera)

  1.Lataj pustą kulą z popiołu, która może unosić się na wodzie.
  2.Jest szaro-biały, z cienkimi i pustymi ścianami, niewielką wagą, masą nasypową 250-450 kg / m3 i wielkością cząstek około 0,1 mm.
  3. Szeroko stosowany w produkcji lekkich odlewów żeliwnych i wiertniczych oraz w różnych gałęziach przemysłu.
 • Hollow Glass Microspheres

  Puste mikrokulki szklane

  1. ultralekki nieorganiczny proszek niemetaliczny o wydrążonych kształtach „łożysk kulkowych”,
  2.Nowy rodzaj lekkiego materiału o wysokiej wydajności i szeroko stosowany